Nabízíme skladování marketingových a obchodních materiálů.

 • Uskladnění tiskovin a dalších předmětů na paletách i v regálech (již od 1 ks)
 • Kompletace a rozesílka marketingových a obchodních materiálů dle požadavků
 • Distribuce na vámi určené místo (pravidelné i nepravidelné)
 • Instalace distribuovaných materiálů na cílových lokalitách
 • Digitalizace skladovaných dokumentů
 • Evidence současného stavu zadaného projektu s možností zjištění fáze přípravy
 • Zajištění výroby a doplnění materiálů na požadované množství
 • Průběžná evidence stavů zásob
 • Upozornění na pokles materiálu pod daný limit
 • Pravidelné měsíční vyúčtování
 • Asistenční služby pro zákazníky i odběratele